Voorbereiden op de toetsen

Voorbereiden op de toetsen

Voorbereiden op de toetsen

Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook terug in de les. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.

Afbeeldingen
Maps
File
Overzicht
Citotoetsen groep 4
Groep 4 basisschool
Basisschool groep 4 Linkplein
Basisonderwijs op M4N
Groep 4 ONZESTART
Basisonderwijs op Eigenstart

Link toevoegen

Link toevoegen