Meer info

Meer info

Samenvatting

In groep 4 van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn van belang omdat ze de leerlijn van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het belang van deze scores besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de toetsen van groep 4.

Artikel 1
Document
Document 2
Dit document
Presentatie Groep 4

Link toevoegen

Link toevoegen