Inhoud

Inhoud

Welke toetsen worden er afgenomen?

 Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Document
Presentatie
Cito-toets groep 4 presentatie
Presentatie overzicht
Tekening
Doc

 Belang van de toetsen

 Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen zichtbaar te maken. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende en naar verwachting vooruitgang boeken. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Doc 2
Afbeelding
Presentatie over Citotoets groep 4
Afbeelding
Afbeelding
Spreadsheet

Link toevoegen

Link toevoegen