Groep 4

Cito-toets groep 4

Tweemaal per jaar Cito in groep 4

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouders en opvoeders te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u volledig op de hoogte.

Toetsen in groep 4 blog
Blogger: Citotoetsen groep 4
Groep 4 webs
Ouders met kinderen in groep 4 Webs
Toetsen PO op Webs
Groep 4 van de basisschool MyStrikingly
Toetsen van groep 4 op Jouwweb
Cito-toets groep 4
Groep 4-weetjes Weebly
Cito-toetsen groep 4 Weebly
Juf Femke Eigenstart

Link toevoegen

Meer info

Samenvatting

In groep 4 van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn van belang omdat ze de leerlijn van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het belang van deze scores besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de toetsen van groep 4.

Artikel 1
Document
Document 2
Dit document
Presentatie Groep 4

Link toevoegen

Inhoud

Welke toetsen worden er afgenomen?

 Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Document
Presentatie
Cito-toets groep 4 presentatie
Presentatie overzicht
Tekening
Doc

 Belang van de toetsen

 Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen zichtbaar te maken. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende en naar verwachting vooruitgang boeken. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Doc 2
Afbeelding
Presentatie over Citotoets groep 4
Afbeelding
Afbeelding
Spreadsheet

Link toevoegen

Voorbereiden op de toetsen

Voorbereiden op de toetsen

Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook terug in de les. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.

Afbeeldingen
Maps
File
Overzicht
Citotoetsen groep 4
Groep 4 basisschool
Basisschool groep 4 Linkplein
Basisonderwijs op M4N
Groep 4 ONZESTART
Basisonderwijs op Eigenstart

Link toevoegen

Cito-toets thuis oefenen

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alle inhoud aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Leerkrachten
Beter onderwijs
Onderwijstips
Ouders en onderwijs
Onderijs en ouders
Basisonderwijs tips
Basisscholen
Educatie info
Educatie
Onderwijs overzicht

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 26-11-2020

Aanmaakdatum: 24-09-2020

Rubrieken: 5

Links: 0

Link toevoegen